Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Галузь знань: 05 » Соціальні та поведінкові науки» У Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІТЗ)

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»


У Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІТЗ)

Обираєш майбутню професію?

Здобувай вищу освіту за напрямом:

СОЦІОЛОГІЯ (054)

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Обираєш майбутню професію?

Здобувай вищу освіту за напрямом:

СОЦІОЛОГІЯ (054)

Переваги

Концепція соціологічної освіти в ДУІТЗ базується на трьох «китах»:
1) фундаментальна наукова підготовка:
— вивчення всього комплексу соціально-гуманітарних дисциплін: філософії, історії, економічної теорії, права, політології, психології;
— застосування понять знання теорії вимірювань, математичної логіки, теорії ймовірностей та математичної статистики в дослідженнях проблем суспільства;
-мовна підготовка (насамперед, з англійської, німецької, французької мов), яка робить можливим для випускників використовувати свої знання не лише на українському, а й європейському та інших просторах.
2) професійна спеціалізація: спеціальні дисципліни: історія соціологічних теорій та вчень, теорія соціології, теорія масової комунікації, конфліктологія, соціальне прогнозування та інженерія тощо.
3) практичні навички та компетенції галузеві та спеціальні дисципліни – соціології культури, економічної соціології, соціології сім’ї, особистості, праці, політики, реклами. Дані навички відпрацьовуються у процесі «польових досліджень» у рамках безлічі практикумів – з психології, прикладної соціології, методам досліджень та закріплюються у процесі виробничої практики. Тут проявляється специфіка спеціальності: знання теорії має поєднуватися з практикою, із реальними потребами суспільства та людини.

Можливості

Соціологія як професія надає величезні можливості та дозволяє реалізувати себе у різних напрямках. Соціолог має особливе розуміння процесів у суспільстві, його структури, взаємодій груп та спільнот людей, що займають різні соціальні позиції. Тому соціолог може виявити ті зв’язки та закономірності, та проблемні моменти, які не видно «на поверхні» подій та процесів; може зібрати дані, які дозволять прогнозувати поведінку людей, вловлювати зміни суспільних уявлень.
Освітня програма соціології формує найважливіші навички, необхідні сучасному професіоналу:
— вміння систематизувати та аналізувати інформацію, при цьому соціолог може ставити та вирішувати завдання збору унікальної інформації, аналізувати масиви статистики, різноманітні дані спостережень, візуальну інформацію;
— глибоке знання найновіших підходів до аналізу різних соціальних процесів, у професійного соціолога є набір інструментів та спосіб пояснення сучасних явищ та соціальних практик;
— вміння бачити та формулювати соціальні проблеми, що відкриває нові можливості системного вирішення завдань, які не виявляють економісти, менеджери, психологи;
— навички проектної роботи, що дозволяє йому одразу займати позиції керівника колективу, проекту.

Кар’єрний шлях

Специфіка професійної підготовки соціолога дозволяє випускникам працювати соціологами-аналітиками, соціологами-дослідниками, соціологами-практиками, випускники університету мають досить широкий світогляд, і це дає йому можливість реалізувати себе там, де потрібні не стільки вузькі практичні навички, скільки вміння швидко обробити будь-яку інформацію, зорієнтуватися в ситуації та зробити правильні висновки.

Фахівець з соціології

Навички соціологів потрібні роботодавцями комерційного та некомерційного сектору та органів влади.
Роботодавці визнають наявність у випускників-соціологів компетенції аналітиків та дослідників.
Більше половини наших випускників зайняті саме у сфері маркетингу та реклами.
Вони працюють в галузі управління та розвитку персоналу (HR) або зв’язків з громадськістю (PR), або зайняті в різних дослідницьких структурах.
Випускники соціологи відрізняються навичками:

• передпроектної роботи, організації та ведення проектів, переговорів,

• систематизації та аналізу інформації,

• експертного аналізу ситуацій у сферах соціальної та корпоративної політики,

• збору та обробки польових даних, проведення досліджень,

• формування та управління робочою групою,

• оцінки ефективності,

• підготовки презентацій та звітів для цільових аудиторій,

• ведення діалогу з різними аудиторіями,

• вибудовування взаємодії індивідів та груп з громадянським суспільством, органами влади та бізнес-спільнотою.

Мотивація


Ми все ще знаємо так мало про «загадковий» світ соціальних подій, що будь-яке реальне наближене знання має велику цінність. Теорії прогресу зі своїми оцінками доброго і поганого, прогресивного і регресивного, можуть висловлювати лише суб’єктивні смаки їхніх авторів, і більше. Якщо соціологія хоче бути точною наукою, їй треба звільнятися від таких ціннісних суджень.

Автор: Сорокін Пітирим Олександрович

Відносність знань – велика річ. Твердження «2 плюс 2 дорівнює 13» відносно ближче до істини, ніж «2 плюс 2 дорівнює 41». Можна навіть сказати, що перехід до першого від другого є проявом творчої зрілості, наукової мужності та нечуваного прогресу науки — якщо не знати, що 2 плюс 2 одно чотирьом. В арифметиці ми це знаємо, але тріумфувати рано. Наприклад, у фізиці 2 плюс 2 виявляється менше чотирьох — дефект маси. А в таких тонких науках, як соціологія чи етика, — то там не те що 2 плюс 2, але навіть 1 плюс 1 — чи це майбутня сім’я, чи змова з метою пограбування банку.

Автор: Савченко Володимир Іванович

Якщо суспільство хоче вижити, воно має займатись соціологією. Соціологія як наука про суспільство спрямовано насамперед на викорінення дилетантства в управлінні суспільством. Вирішуючи це завдання, вона бере на озброєння весь арсенал сучасної науки. Будучи наукою соціальною, вона в той же час відноситься до розряду природничо-історичних наук. Саме про таку науку, про суспільство мріяли найкращі уми нашої вітчизняної соціальної та гуманітарної думки.

Автор: Осипов Геннадій Васильович

Питання?

Заповніть форму і протягом найближчого робочого дня ми з радістю відповімо на всі ваші питання.

  герб
  Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

  Контакти:

  65029, м. Одеса, вул. Кузнечна 1. ДУІТЗ

  Приймальна комісія, ауд. 108.

  www.suitt.edu.ua

  TelegramFBinstagraminstagram