Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Галузь знань: 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»

У Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІТЗ)

Галузь знань: 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації»

У Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІТЗ)

Обираєш майбутню професію?

Здобувай вищу освіту за напрямом:

ЕЛЕКТРОНІКА(171)

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Обираєш майбутню професію?

Здобувай вищу освіту за напрямом:

ЕЛЕКТРОНІКА (171)

Переваги

Електроніка – має важливу роль для економіки України. Цей сектор є одним із найбільш промислово розвинутих та конкурентоспроможних в країні. До складу електронної промисловості входять різноманітні галузі, такі як виробництво комп’ютерів, мобільних пристроїв, електронних приладів, мікросхем, програмного забезпечення та багато іншого. Електроніка дуже важлива для стабільного економічного розвитку країни. 
Електроніка є ключовою галуззю для розвитку інших промислових секторів, таких як автомобільна промисловість, авіаційна промисловість, телекомунікації та інші і є платформою для багатьох різних програм, від простих електронних пристроїв до складних систем. Електроніка є ключовим елементом для багатьох галузей: телекомунікація, медицина, транспорт, електроенергетика, виробництво та інші. Електроніка є платформою для розробки нових технологій: штучний інтелект, розумні системи та Інтернет речей. Ці технології покращують ефективність, зручність та якість життя людей. 
Отже, електроніка є платформою для багатьох різних програм, її роль у сучасному світі є дуже важливою. В автомобільному транспорті — для створення систем управління автомобілями та їх діагностування з метою забезпечення безпеки при їх експлуатації на дорозі та інших сферах людської діяльності. Постійний розвиток електроніки сприяє створенню нових робочих місць та залученню інвестицій в країну. Важливо відзначити, що успішність електронної промисловості України залежить від якості освіти в цій галузі, відкритості для нових технологій та наукових розробок, а також від підтримки держави у вигляді інвестицій та фінансування досліджень та розробок.

Головна мета підготовки

Метою ОП є забезпечення підготовки конкурентоспроможних на ринку праці та висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та професійними компетентностями у сфері електроніки та комп’ютерної діагностики автомобілів. 
Метою навчання є набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей та інших особистих якостей, достатніх для розв’язання складних спеціалізованих теоретичних та практичних задач розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, діагностування, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних пристроїв та систем автомобілів. 
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації спрямований на здобуття вищої освіти в галузі, підготовка спеціалістів з електроніки та комп’ютерної діагностики автомобілів. Акцент ставиться на здатності організовувати і підтримувати комплекс заходів щодо вирішення загальних проблем і задач професійної діяльності.
Об’єктами вивчення є електронні пристрої, їх властивості, принципи роботи, методи їх проектування та виробництва, методи та засоби діагностування електронних пристроїв автомобілів. Електроніка вивчає електричні кола, елементи управління, взаємодію електричних полів та інших фізичних процесів з електронними пристроями.

Приходить до нас вчитися та опишіть про це саме в ваших дипломних роботах, у Вас буде можливість сказати про ваші ідеї на всю Україну, і не тільки! Наші студенти приймають участь і в міжнародних конференціях! Будете впевненими, наші викладачі з великою радістю поділяться своїми досвідом та знаннями.

Придатність до працевлаштування Бакалаврів:

Інженер в галузі електроніки та телекомунікацій

.

Інженер з діагностування технічного стану автомобілів

  .

Інженер з організації експлуатації та ремонту

(з електроніки та електротехніки) .

Інженер із застосування комп’ютерів та мікро- комп’ютерних систем

.

Майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки

.

Майстер з ремонту електроустаткування автомобілів

.

Можливість продовжити навчання за освітньо-професійною програмою ступеня магістра за спеціальністю 171 – Електроніка

Ця програма призначена для розвитку професійних та творчих здібностей студентів щодо оволодіння методологією науковою діяльності та їх підготовки до розв’язання проблем в галузі електроніки та телекомунікаціях.
Повна вища освіта.
Кваліфікація в дипломі Магістр з електроніки

Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій

.

Професіонали в інших галузях інженерної справи

  .

Професіонали в галузі електротехніки

.

Керівники виробничих підрозділів у промисловості

.

Керівники проектів та програм

  .

Викладачі університетів та закладів вищої освіти

.

Викладачі середніх навчальних закладів

.

Можливість продовжити навчання в аспірантурі нашого університету.
Кращі студенти знаходять робочі місця серед нас – викладачів!
Наші випускники знайшли робочі місця на багатьох підприємствах нашого міста та в інших містах України та стали нашими стейкхолдерами
Вони завжди будуть ради поділитися з Вами своїми думками про наш навчальний заклад.

Для вступу на спеціальність 171 «ЕЛЕКТРОНІКА» ЗНО з

1) української мови,
2) математики
3) та вибірково з історії України або іноземної мови, біології, географії, фізики чи хімії.

Строки навчання:

На базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;

На базі ступеня «Молодший бакалавр» загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців;

На базі ступеня «бакалавр» для отримання другого (магістерського) рівня – 1 рік 4 місяця;

Є право визнання та перезарахування кредитів, отриманих в межах попередньої освіти. Детальніше про це – звертатися в приймальну комісію університету.

Питання?

Заповніть форму і протягом найближчого робочого дня ми з радістю відповімо на всі ваші питання.

  герб
  Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

  Контакти:

  65029, м. Одеса, вул. Кузнечна 1. ДУІТЗ

  Приймальна комісія, ауд. 108.

  https://suitt.edu.ua/

  TelegramFBinstagraminstagram