Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Галузь знань: 01 «Освіта» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

У Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку (ДУІТЗ)

Обираєш майбутню професію?

Здобувай вищу освіту за напрямом:

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ (011)

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Обираєш майбутню професію?

Здобувай вищу освіту за напрямом:

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ (011)

Мета

Мета освітньо-професійної програми — підготовка висококваліфікованих викладачів закладів вищої освіти до ефективної педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в системі вищої освіти.

Переваги

Освітня кваліфікація — Магістр освітніх, педагогічних наук.

Для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» можуть вступати особи, що здобули ступінь вищої освіти «бакалавр».

Спеціальних вимог до результатів навчання вступників немає.

Перевагою програми є те, що до магістратури також можуть вступати особи, що мають диплом спеціаліста або магістра будь-якого профілю.

Можливість працевлаштування

Магістр науки про освіту за кваліфікацією викладач вищої школи придатний для роботи у закладах вищої освіти різних рівнів акредитації та форм власності; науково-педагогічних установах; закладах підвищення кваліфікації; закладах післядипломної освіти.

Організаційне та навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців відповідної спеціальності, соціально-економічним вимогам ринку праці та має високий науковий і навчально-методичний рівень.

Базою практики є Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку (кафедра Стандартизації, оцінки відповідності та освітніх вимірювань). Зміст асистентської та переддипломної практик визначається програмою; термін і порядок проведення – навчальним планом.

Умови навчання:
За державним замовленням та на умовах оплати за навчання.
Вступні іспити:

1) Фаховий іспит

2) Сертифікат ЄВІ з іноземної мови або іспит з іноземної мови (лише на основі диплому спеціаліста/магістра на небюджетні конкурсні пропозиції

Освітнім результатом навчання є оновлення теоретичних та практичних знань викладачів, що обумовлено підвищенням вимог до рівня їх кваліфікації та необхідністю опанування сучасними методами розв’язання професійних завдань в системі вищої освіти.

Навчання здійснюється за двома формами: денною й заочною; його загальний термін становить 1 рік і 4 місяці.

Питання?

Заповніть форму і протягом найближчого робочого дня ми з радістю відповімо на всі ваші питання.

  герб
  Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

  Контакти:

  65029, м. Одеса, вул. Кузнечна 1. ДУІТЗ

  Приймальна комісія, ауд. 108.

  www.suitt.edu.ua

  TelegramFBinstagraminstagram